Druk a1

Druk a1

Druk A1 jest należytym sposobem na obejście prawa oraz staje się z dnia na dzień coraz bardziej powszechny. Można mówić o działalności gospodarczej prowadzonej w naszym kraju i równoległej pracy za granicą. Druk A1 jest poświadczeniem o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego, który użytkuje się do osób uprawnionych. Obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. Jeśli na podstawie druku A1 okaże się, iż pracownik musi płacić składki na ubezpieczenie na obszarze Unii Europejskiej, w owym czasie należy wyrejestrować daną osobę z naszego kraju i przekazywać je do danego ubezpieczenia na obszarze UE. Zaświadczenie A1 certyfikowane jest zawsze przez Terenowe Jednostki Organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracownikom, którzy podlegają polskiemu ustawodawstwu w terenie zabezpieczenia społecznego na mocy kodeksów rozporządzenia 883/2004. W katalogu wymienionych osób znajdują się również osoby, które na ogół wykonują aktywność jako osoby pracujące na swój indywidualny rachunek w państwie członkowskim, ale równolegle udają się w celu wykonywania takiej samej pracy w innym z państw członkowskich. W celu wzięcia druku A1 występuje do ZUS-u pracodawca z naszego kraju. Druk A1 przedstawiany jest zawsze na daną familię, a w przypadku zmiany położenia zlecenia potrzebne jest wnioskowanie o kolejny druk. Optymalny okres delegowania do pracy w innym kraju nie może przerosnąć dwóch lat. Konieczna w takim przypadku jest przerwa, która jednak nie może być krótsza aniżeli 2 miesiące. Po tym okresie da się wyjechać ponownie. Warunkiem otrzymania potwierdzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych formularza A1 jest podleganie ubezpieczeniu w naszym kraju przez trzydzieści dni zanim pracodawca oddeleguje do pracy do innego kraju.


Możliwość komentowania jest wyłączona.